Lista zaključenih ugovora FDRR 2017

    

    Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma FDRR za 2017.g.

 

    Forma_realizacije_ugovora_FDRR_2017.pdf

    Forma_realizacije_ugovora_FDRR_2017_2.pdf

 

 

 

 

 

 

Mostar °C
Sarajevo °C
Zenica °C
Tuzla °C
  06.04.2020 Wetter Ostsee
Sva prava pridržana © 2011. • Federalna direkcija robnih rezervi • Antuna Branka Šimića 4 • 71000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 33 207-911 • Fax: ++387 33 210-138 • E-mail: info@fdrr.gov.bahttp://fdrr.gov.ba