Djelokrug rada

Ažurirano Petak, 28 Januar 2011 00:55 Autor Federalna Direkcija Robnih Rezervi Utorak, 23 Novembar 2010 20:57

Djelokrug rada

Federalna direkcija u skladu sa zakonom vrši stručne i druge poslove pretežno privrednog karaktera koji se odnose na formiranje, nabavku, teritorijalni razmještaj, osiguranje prostora za smještaj i čuvanja roba, nadzor nad uskladištenim robama, obnavljanje, korištenje federalnih robnih rezervi (u daljem tekstu: robne rezerve), poslovanje i finansiranje robnih rezervi, provođenje mjera radi intervencije na tržištu, bilansiranje roba za potrebe rezervi Federacije BiH, saradnju sa određenim federalnim organima uprave, drugim institucijama i kantonalnim organima uprave koji su nadležni za robne rezerve kao i druge poslove određene zakonom.

       Unutarnja organizacija, način rada i rukovođenje u Federalnoj direkciji, utvrđuje se na način da se osigura zakonito, stručno efikasno i racionalno vršenje poslova, puna zaposlenost državnih službenika i namještenika, potpuno korištenje njihovih stručnih sposobnosti, uspješno rukovođenje i nadzor nad izvršavanjem poslova, suradnja o određenim federalnim organima i službama, kao i suradnja sa županijiskim organima uprave koji su nadležni za robne rezerve, i drugim organima i institucijama u vezi organiziranog, planskog i efikasnog izvršavanja svih poslova i zadataka iz djelokruga Federalne direkcije.

Članak 3.
       Unutarnja organizacija i način rada Federalne direkcije zasniva se na grupiranju istih i srodnih, u procesu rada, funkcionalno povezanih poslova i zadataka u okviru osnovnih  organizcijskih jedinica.

Članak 4.
       Federalna direkcija robnih rezervi, vrši stručne i druge poslove koji se odnose na  nabavu,  razmještaj, zanavljanje, čuvanje i korištenje robnih rezervi Federacije;  provođenje mjera radi intervencije na trižištu, bilansiranje roba za potrebe rezervi Federacije i suradnju sa organima za robne rezerve u kantonima, općinama i preduzećima.

 

Stranica 22 od 22

«Početak«2122»Kraj»
Mostar °C
Sarajevo °C
Zenica °C
Tuzla °C
  23.07.2021 Wetter Ostsee

Prijava za uposlene

Sva prava pridržana © 2011. • Federalna direkcija robnih rezervi • Antuna Branka Šimića 4 • 71000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 33 207-911 • Fax: ++387 33 210-138 • E-mail: info@fdrr.gov.bahttp://fdrr.gov.ba