Aneks II dio B

Autor Federalna Direkcija Robnih Rezervi Petak, 11 Septembar 2020 09:32

 Tenderska2020_skladistenje_ulja_43862litara.pdf

Tenderska2020_skladistenje_ulja_75000litara.pdf

Tenderska2020_skladistenje_ulja_75850lit_KS_ponovni.pdf