Kontakt Informacije

Federalna direkcija robnih rezervi

Marka Marulića 2
Sarajevo
Telefon: ++387 33 207-911
Fax: ++387 33 210-138  

Direktor

Tončo Bavrka
Telefon: ++387 33 207-911. lok.101
Fax: ++387 33 210-138
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Organizacijska struktura

U Federalnoj direkciji robnih rezervi su obrazovane tri osnovne organizacijske jedinice i to:

  • Odjeljenje za robne rezerve

  • Odjeljenje za pravne i opće poslove i

  • Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

Djelokrug rada

Federalna direkcija u skladu sa zakonom vrši stručne i druge poslove pretežno privrednog karaktera koji se odnose na formiranje, nabavku, teritorijalni razmještaj, osiguranje prostora za smještaj i čuvanja roba, nadzor nad uskladištenim robama, obnavljanje, korištenje federalnih robnih rezervi (u daljem tekstu: robne rezerve), poslovanje i finansiranje robnih rezervi, provođenje mjera radi intervencije na tržištu, bilansiranje roba za potrebe rezervi Federacije BiH, saradnju sa određenim federalnim organima uprave, drugim institucijama i kantonalnim organima uprave koji su nadležni za robne rezerve kao i druge poslove određene zakonom.


Mostar °C
Sarajevo °C
Zenica °C
Tuzla °C
  16.06.2021 Wetter Ostsee
Sva prava pridržana © 2011. • Federalna direkcija robnih rezervi • Antuna Branka Šimića 4 • 71000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 33 207-911 • Fax: ++387 33 210-138 • E-mail: info@fdrr.gov.bahttp://fdrr.gov.ba