Na temelju članka 18. i 19. Zakona o federalnim robnim rezervama ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/99) i članka 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. vanrednoj sjednici održanoj 8. veljače  2011. godine, donijela je

ODLUKU

O POZAJMICI BRAŠNA IZ FEDERALNIH ROBNIH REZERVI VLADAMA KANTONA FEDERACIJE BiH

I.

Federalna direkcija robnih rezervi stavlja na raspolaganje 1.500 tona bra{na TIP 710 u pakovanju 1/25 kg u vidu pozajmice Vladama Kantona Federacije BiH.

Realizacija pozajmice obavljat }e se sukcesivno (mjesečno) do 30.06.2011. godine sukladno ukazanoj potrebi Vlada Kantona Federacije BiH.

II.

Zadužuju se Vlade Kantona Federacije BiH da ukupnu količinu pozajmljenog brašna  vrate Federalnoj direkciji robnih rezervi najkasnije do 25.12.2011. godine na paritetu koji odredi Federalna direkcija robnih rezervi uz mogućnost produljenja roka vraćanja pozajmice usljed opravdanih razloga.

III.

U zavisnosti od iskazanih potreba za pozajmicama Federalna direkcija robnih rezervi vršit će izmeljavanje pšenice u brašno u najbližim mlinovima, što će biti regulirano Ugovorom između Federalne direkcije robnih rezervi i mlina koji će vršiti izmeljavanje.

IV.

Federalna direkcija robnih rezervi i Vlade Kantona Federacije BiH sklopit će ugovor o pozajmici čijim odredbama će regulirati sve detalje izvršenja posla.

V.

Za relizaciju ove odluke zadužuju se Federalna direkcija robnih rezervi i Vlade Kantona Federacije BiH iz točke I. ove odluke.

VI.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".  

Mostar °C
Sarajevo °C
Zenica °C
Tuzla °C
  20.01.2021 Wetter Ostsee
Sva prava pridržana © 2011. • Federalna direkcija robnih rezervi • Antuna Branka Šimića 4 • 71000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 33 207-911 • Fax: ++387 33 210-138 • E-mail: info@fdrr.gov.bahttp://fdrr.gov.ba