Zakon o robnim rezervama

Zakon o robnim rezervama

 

Na temelju članka IV 7. (VI) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O FEDERALNIM
ROBNIM REZERVAMA

Proglašava se Zakon o federalnim robnim rezervama koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma održanoj 14. rujna 1999. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 21. srpnja 1999. godine.
 

Mostar °C
Sarajevo °C
Zenica °C
Tuzla °C
  16.06.2021 Wetter Ostsee
Sva prava pridržana © 2011. • Federalna direkcija robnih rezervi • Antuna Branka Šimića 4 • 71000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 33 207-911 • Fax: ++387 33 210-138 • E-mail: info@fdrr.gov.bahttp://fdrr.gov.ba