Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo, Tel: ++387 33 207-911 E-mail: info@fdrr.gov.ba

banner-pod.jpg

Tender

side-view-canned-sprat-with-chopped-greens-fork-cutting-board.jpg

Skladištenje sardina

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja sardina u biljnom ulju u količini 24.000,00 kg

Preuzimanje

Adresa

Antuna Branka Šimića 4

71000 Sarajevo

Telefon

+387 33 207-911

e-mail

info@fdrr.gov.ba

Federalna direkcija robnih rezervi - sva prava pridržana