Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo, Tel: ++387 33 207-911 E-mail: info@fdrr.gov.ba

banner-pod.jpg

Intervencija gorivom

hand-holding-fuel-dispenser-gasoline-pump-concept-transportation-fuel-gasoline-oil.jpg

Federalna Direkcija robnih rezervi je sukladno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj: 381/2022 od 24.03.2022.godine i Odluci o davanju na trajno korištenje dizel goriva iz federalnih robnih rezervi poljoprivrednim proizvođačima u federaciji Bosne i Hercegovine V.broj: 382/2022 od 24.03.2022.godine zadužena za podjelu goriva poljoprivrednim proizvođačima (50 litara goriva po hektaru). Federalna Direkcija robnih rezervi je dobila spiskove od Federalnog ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva koji se nalaze u linku ispod. (Klijenti gorivo za Direkciju prvi ciklus)

KORISNICI FEDERALNE PODRŠKE U BILJNOJ PROIZVODNJI U KANTONIMA/OPĆINAMA BIH

Bosansko podrinjski kanton

Hercegovačko neretvanski kanton

Kanton 10

Posavski kanton

Sarajevski kanton

Srednjobosanski kanton

Tuzlanski kanton

Unsko sanski kanton

Zapadno hercegovački kanton

Zeničko dobojski kanton

 

Intervencija gorivom
Korisnici kantonalne podrške u biljnoj proizvodnji

  Korisnici kantonalne podrške gorivom za poljoprivredne proizvođače u općinama Federacije BiH....

Intervencija gorivom
INTERVENCIJAVLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DIZEL GORIVOM PREMA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U FBIH

Federalna Direkcija robnih rezervi je sukladno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj: 381/2022 od...

Adresa

Antuna Branka Šimića 4

71000 Sarajevo

Telefon

+387 33 207-911

e-mail

info@fdrr.gov.ba

Federalna direkcija robnih rezervi - sva prava pridržana