Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo, Tel: ++387 33 207-911 E-mail: info@fdrr.gov.ba
  • Glavni 2
  • Glavni 3

Javne nabavke i usluge

Tender
Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih u FDRR

  Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II. dio B) ZJN kolektivnog osiguranja...

Tender
Skladištenje pšenice

Skladištenje pšenice Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku usluga iz Aneksa II. dio B...

Tender
Sistematski pregled

Sistematski pregled Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku usluga iz Aneksa II. dio B...

Tender
Skladištenje pšenice

Skladištenje pšenice Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku usluga iz Aneksa II. dio B...

Tender
Skladištenje naftnih derivata

Skladištenje naftnih derivata Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku usluga iz Aneksa II....

O DIREKCIJI

Federalna direkcija u skladu sa zakonom vrši stručne i druge poslove pretežno privrednog karaktera koji se odnose na formiranje, nabavku, teritorijalni razmještaj, osiguranje prostora za smještaj i čuvanja roba, nadzor nad uskladištenim robama, obnavljanje, korištenje federalnih robnih rezervi (u daljem tekstu: robne rezerve), poslovanje i finansiranje robnih rezervi, provođenje mjera radi intervencije na tržištu, bilansiranje roba za potrebe rezervi Federacije BiH...

Više o nama

Adresa

Antuna Branka Šimića 4

71000 Sarajevo

Telefon

+387 33 207-911

e-mail

info@fdrr.gov.ba

Federalna direkcija robnih rezervi - sva prava pridržana