Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo, Tel: ++387 33 207-911 E-mail: info@fdrr.gov.ba

banner-pod.jpg

Intervencija gorivom

 

 

Korisnici drugog ciklusa podrške gorivom u biljnoj proizvodnji u kantonima i općinama BIH.

KANTONALNI Drugi ciklus ZHK

KANTONALNI Grude korisnici koji nisu dobili gorivo

KANTONALNI Ljubuski korisnici koji nisu dobili gorivo

KANTONALNI Posusje korisnici koji nisu dobili gorivo

KANTONALNI Drugi ciklus USK

KANTONALNI Drugi ciklus Tuzlanski kanton

KANTONALNI Ispravka za klijenta TK

KANTONALNI Drugi ciklus Kanton Sarajevo

FEDERALNI  Drugi ciklus po opcinama FBIH

FEDERALNI Ljubuski korisnici koji nisu preuzeli gorivo federalni nivo

Intervencija gorivom
Korisnici kantonalne podrške u biljnoj proizvodnji

  Korisnici kantonalne podrške gorivom za poljoprivredne proizvođače u općinama Federacije BiH....

Intervencija gorivom
INTERVENCIJAVLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DIZEL GORIVOM PREMA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U FBIH

Federalna Direkcija robnih rezervi je sukladno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj: 381/2022 od...

Adresa

Antuna Branka Šimića 4

71000 Sarajevo

Telefon

+387 33 207-911

e-mail

info@fdrr.gov.ba

Federalna direkcija robnih rezervi - sva prava pridržana