Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo, Tel: ++387 33 207-911 E-mail: info@fdrr.gov.ba

banner-pod.jpg

Tender

demo-slika.jpg

Skladištenje pšenice

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja merkatilne pšenice u količini 4.283.000,00 kg

Preuzimanje

Intervencija gorivom
Korisnici kantonalne podrške u biljnoj proizvodnji

  Korisnici kantonalne podrške gorivom za poljoprivredne proizvođače u općinama Federacije BiH....

Intervencija gorivom
INTERVENCIJAVLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DIZEL GORIVOM PREMA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U FBIH

Federalna Direkcija robnih rezervi je sukladno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj: 381/2022 od...

Adresa

Antuna Branka Šimića 4

71000 Sarajevo

Telefon

+387 33 207-911

e-mail

info@fdrr.gov.ba

Federalna direkcija robnih rezervi - sva prava pridržana