Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo, Tel: ++387 33 207-911 E-mail: info@fdrr.gov.ba

banner-pod.jpg

Tender

young-male-psysician-with-patient-measuring-blood-pressure.jpg

Sistematski pregled

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge sistematskog pregleda zaposlenih u Federalnoj direkciji robnih rezervi, Sarajevo

Preuzimanje

Adresa

Antuna Branka Šimića 4

71000 Sarajevo

Telefon

+387 33 207-911

e-mail

info@fdrr.gov.ba

Federalna direkcija robnih rezervi - sva prava pridržana