Antuna Branka Šimića 4, 71000 Sarajevo, Tel: ++387 33 207-911 E-mail: info@fdrr.gov.ba

banner-pod.jpg

Tender

young male psysician with patient measuring blood pressure

 

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II. dio B) ZJN kolektivnog osiguranja zaposlenih u FDRR

Preuzimanje TD

Adresa

Antuna Branka Šimića 4

71000 Sarajevo

Telefon

+387 33 207-911

e-mail

info@fdrr.gov.ba

Federalna direkcija robnih rezervi - sva prava pridržana